Kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái?

59 lượt xem - Posted on
kinh te my
Khám phá các sự kiện rủi ro lớn trong tuần tới
Rủi ro sự kiện đã lên lịch cho tuần tới
Thứ hai, 13 tháng 11 năm 2023
kinh te My
  • Thứ Hai – Niềm tin của người tiêu dùng Úc vào lúc 23:30 UTC.
Thứ Ba, 14 tháng 11 năm 2023
  • Thứ ba – Dữ liệu việc làm của Vương quốc Anh, lạm phát của Hoa Kỳ và dữ liệu GDP ngoài Khu vực đồng Euro và Nhật Bản.
Thứ tư, 15 tháng 11 năm 2023
Thứ năm, 16 tháng 11 năm 2023
  • Thứ Năm – Dữ liệu việc làm của Úc được lên lịch vào 00:30 UTC.
Thứ sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023
  • Thứ Sáu – Khu vực đồng Euro chuẩn bị công bố số liệu lạm phát cuối cùng của tháng trước, sau đó là báo cáo giấy phép xây dựng tháng 10 của Hoa Kỳ lúc 13:30 UTC.